29/08/19  Tin tức - Sự kiện  135
Thực hiện kế hoạch số 80-KH/HU ngày 15/8/2019 của Ban thường vụ Huyệ uỷ Vũ Thư về việc tổ chức giờ học chuyên đề toàn tỉnh "50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh". Trường TH Minh Quang tổ chức cho cán bộ Đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường học tập trung trong Phòng Truyền ...