Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Tiết mục "Một thoáng quê hương" biên đạo múa cô: Trần Thị Thắm