Họp chuyên môn tháng 12

Thông báo: tổ chức họp chuyên môn (thứ 7, ngày 23/12/2017)

Tổ chức họp chuyên môn tập trung một số nội dung sau:

- Đổi mới PP nâng cao năng lực cho học sinh

- Học lại TT22: Chú ý các điểm then chốt của thông tư, yêu cầu CBGV phải nắm vững VD như: cách đánh giá thường xuyên. Đánh giá định kỳ. Điều 6;10;13;15;18;19...Đặc biệt phổ biến việc tổ chức ra đề kiểm tra định kỳ theo TT22 sửa đổi.

- Yêu cầu ghi nghị quyết họp; GV viết bài thu hoạch ND trên lưu hồ sơ nhà trường.(bài thu hoạch viết tay) Đ/c HT chủ trì sinh hoạt chuyên môn

- Kết nạp đảng viên mới cho đ/c Lại Thị Tâm

Bài viết liên quan