Một số hình ảnh về buổi chuyên đề cụm Thị Trấn

Sáng 31/10, trường Tiểu học Minh Quang tổ chức buổi chuyên đề cụm Thị Trấn với 9 tiết dạy: 1 tiết thể dục, 1 tiết Mỹ thuật, 1 tiết Tin học, 1 tiết Tiếng Anh và 5 tiết văn hóa của 5 khối lớp. Đây là buổi chuyên đề được tổ chức thường xuyên trong cụm Thị Trấn.

 

 

Cô giáo Nguyễn Thị Mai Dương - Khối 3

 

 

Cô giáo Nguyễn Thị Vân - Khối 2
Cô giáo Tô Thị Hiên - Khối 1

 

Cô Đỗ Thanh Thủy - Khối 1
Cô Phạm Thị Lệ Quyên chuyên đề khối 1

 

Bài viết liên quan