Kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2018 - 2019

Chiều ngày 2/11/2018, trường Tiểu học Minh Quang tổ chức kiểm tra giữa học kỳ 1. kỳ kiểm tra diễn ra nghiêm túc và thành công tốt đẹp.

 

Bài viết liên quan