Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

 

 

Tiết dạy của cô giáo Vũ Thu Hoài
Cô giáo Đào Thị Bích Thuỷ - Hiệu trưởng phát biểu ý kiến 

 

Tiết dạy của thầy giáo Vũ Cao Cương·

 

Tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thị Huyên·

 

 

Tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 

Tiết dạy của cô giáo Phạm Thị Thanh Bình

Tiết dạy của cô giáo Tô Thị Hiên

 

Tiết dạy của cô giáo Phạm Thị Lệ Quyên

 

 

 

Tiết dạy của cô giáo Nguyễn Thị Vân

 

Tiết dạy của thấy giáo Phạm Quốc Hưởng

 

Bài viết liên quan