Hội nghị Công nhân viên chức năm học 2020 - 2021

Sáng ngày 30/9, trường Tiểu học Minh Quang tổ chức hội nghị Công nhân viên chức năm học 2020 - 2021 với dự góp mặt tập thể giáo viên trong nhà trường. Hội nghị triển khai những nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong năm học 2020 - 2021,  ý kiến góp ý, đề xuất của tập thể cán bộ giáo viên trong nhà trường...để xây dựng một tập thể vũng mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà nghành giao phó trong năm học 2020 - 2021

 

Bài viết liên quan