Lễ tổng kết năm học 17-18 và bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

Tặng quà cho học sinh có thành tích xuát sắc trong năm học
Tặng quà cho học sinh có thành tích xuát sắc trong năm học
Ông Phạm Thái Nghĩa -HTPHHS: trao quà cho học sinh nghèo vượt khó

 

Tổng kết - liên hoan tại lớp 5A

Tổng kết - liên hoan tại lớp 1

 

Tổng kết - liên hoan tại lớp 4A
Tổng kết - liên hoan tại lớp 3A

 

Tổng kết - liên hoan tại lớp 1A

Tổng kết - liên hoan tại lớp 1B

 

Tổng kết - liên hoan tại lớp 1D

 

Tổng kết - liên hoan tại lớp 2B
Tổng kết - liên hoan tại lớp 5D
Tổng kết - liên hoan tại lớp 5A
Tổng kết - liên hoan tại lớp 2A
Tổng kết - liên hoan tại lớp 5B
Tổng kết - liên hoan tại lớp 3C

Chia tay giáo viên Trịnh Thị Tám về hưởng chế độ hưu trí

Chia tay Hội trưởng hội phụ huynh nhà trường

 

Bài viết liên quan