Ngày hội cùng con đến trường 2020

Sáng 8/11, trường Tiểu học Minh Quang tổ chức "ngày hội cùng con đến trường" giành riêng cho khối 1.

 

 

Bài viết liên quan