Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017

Tài liệu đính kèm: Tải về

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

 TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH QUANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHỐI

BUỔI

TIẾT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

1

SÁNG

1

Chào cờ

Anh

Nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

2

Toán

Anh

Thủ công

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

3

Tiếng Việt

Đạo đức

Tiếng Việt

Toán

Toán

 

4

Tiếng Việt

TNXH

Tiếng Việt

Tiếng Việt (TC)

GDKNS-SHTT

 

CHIÊU

1

Tin

Thể dục

Tiếng Việt (TC)

Tiếng Việt (TC)

 

 

2

Nhạc

Toán

Tiếng Việt (TC)

Tiếng Việt (TC)

 

 

3

Thể dục

Tiếng Việt

Toán (TC)

Toán (TC)

 

 

4

Mĩ thuật

Tiếng Việt

 

Toán (TC)

 

 

2

SÁNG

1

Chào cờ

Chính tả

LTVC

Mĩ thuật

Toán (TC)

 

2

Toán

Tập đọc

Tập viết

Thể dục

Toán

 

3

Anh

Toán

Toán

Nhạc

Rèn TLV

 

4

Anh

Luyện viết

Toán (TC)

Đạo đức

GDKNS-SHTT

 

CHIÊU

1

TNXH

Nhạc

Chính tả

Toán

 

 

2

Tập đọc

Tin

TLV

Luyện viết

 

 

3

Tập đọc

Thể dục

Luyện viết

Rèn LTVC

 

 

4

Kể chuyện

Thủ công

 

Toán (TC)

 

 

3

SÁNG

1

Chào cờ

Thể dục

Tin

Chính tả

Anh

 

2

Toán

Nhạc

Mĩ thuật

Toán

Nhạc

 

3

Tập đọc

Tập đọc

Anh

TLV

Toán

 

4

Kể chuyện

Toán

Thể dục

Rèn TLV

GDKNS-SHTT

 

CHIÊU

1

Toán (TC)

Anh

LTVC

Luyện viết

 

 

2

Chính tả

Anh

Toán

Toán (TC)

 

 

3

Luyện viết

Đạo đức

Tập viết

Thủ công

 

 

4

Tiếng Việt (TC)

TNXH

 

TNXH

 

 

4

SÁNG

1

Chào cờ

Khoa

Anh

Địa

Toán

 

2

Anh

Thể dục

Anh

Thể dục

Nhạc

 

3

Tập đọc

Sử

Khoa

Anh

Luyện viết

 

4

Toán

Đạo đức

Tin

GDKNS-SHTT

 

CHIÊU

1

Chính tả

Kể chuyện

LTVC

Toán

 

 

2

LTVC

Tập đọc

Toán

Toán (TC)

 

 

3

Toán (TC)

Toán

TLV

Mĩ thuật

 

 

4

Luyện viết

TLV

 

Rèn TLV

 

 

5

SÁNG

1

Chào cờ

Mĩ thuật

Toán

Toán

 

2

Toán

Mĩ thuật

Thể dục

TLV

Thể dục

 

3

Tập đọc

Anh

Đạo đức

Khoa

Toán (TC)

 

4

Chính tả

Anh

Toán (TC)

RÈN TLV

GDKNS-SHTT

 

CHIÊU

1

Toán (TC)

Sử

TLV

Anh

 

 

2

Khoa

Kể chuyện

Toán

Nhạc

 

 

3

Luyện viết

Tập đọc

LTVC

Tin

 

 

4

LTVC

Toán

 

Địa

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh Quang, ngày 18 tháng 8 năm 2016

 

 

 

 

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Bích Thủy

 

         
Tác giả: Hiệu Phó: Trần Thị Yến
Bài viết liên quan