Liên hoan văn nghệ và chia tay giáo sinh trường CĐSP Thái Bình

Tác giả: Giáo viên: Phạm Văn Hải
Bài viết liên quan