Tiếp nhận học sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021

Sáng ngày 16/7, trường Tiểu học Minh Quang tổ chức lễ tiếp nhận 152 em học sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021

 

Bài viết liên quan