12/06/20  Giới thiệu  14
Sáng ngày 10/06, thầy cô trường CĐSP Thái Bình kết hợp với các em học sinh lớp 1B trường tiểu học Minh Quang thực nghiệm môn tiếng việt lớp 1 mới. Tiết học bao gồm tiết tập đọc, trả lời câu hỏi, trải nghiệm, kể chuyện theo hướng phát triển năng lực của học sinh lớp 1. 
 10/06/20  Giới thiệu  13
Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, UBND Tỉnh, UBND huyện Vũ Thư về phòng chống sự lây nhiễm dịch Covid 19. Trường Tiểu học Minh Quang đã chuẩn bị mọi hệ điều kiện để đón học sinh quay trở lại trường an toàn nhất như vệ sinh, khử trùng toàn bộ trường học, phòng học, đồ dùng, dụng cụ. Bên cạnh đó ...