Trường Tiểu học Minh Quang đón 35 giáo sinh năm 1 - khoa Giáo dục Tiểu học của trường CĐSP Thái Bình

 

Tác giả: Giáo Viên: Phạm Văn Hải
Bài viết liên quan