Trường Tiểu học Minh Quang kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN 03/02/1930 - 03/02/2020 và đón 22 giáo sinh trường CĐSP Thái Bình về thực tập tại trường

BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(03/02/1930 - 03/02/2020)

Thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến!

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới 2020, hôm nay, trường Tiểu học Minh Quang tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi trân trọng gửi tới các thầy cô giáo, các em sinh viên đoàn thực tập sư phạm và các em HS trường THMQ lời chúc mừng năm mới hạnh phúc và thắng lợi.

Thưa các thầy cô giáo và các em thân mến!

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai, các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công vì thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn.

Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc (là Bác Hồ kính yêu của chúng ta) với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra ở bán đảo Cửu Long - Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Sau khi đồng chí Nguyễn Ái Quốc phê phán các quan điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng lẻ, Hội nghị đã đi đến nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 03/2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của lịch sử, là kết quả của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại.

Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những thắng lợi to lớn trong lịch sử, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chiến thắng Điện Biên phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thu non sông về một mối; tiếp tục lãnh đạo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, nhất là 10 năm gần đây, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt 90 năm của Đảng ta, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh to lớn cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh, sáng tạo.

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 90 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân. Chúng ta vô cùng tự hào về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước, càng khẳng định rằng, chỉ có Đảng ta, một Đảng chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam; là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cho dân tộc ta được độc lập, tự do thực sự, đất nước ta phát triển phồn vinh, Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

 

Thưa các thầy cô giáo và các em thân mến!

Càng tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 90 năm qua, chúng ta lại thấy tự hào về Đảng bộ tỉnh Thái Bình nói chung, đảng bộ huyện Vũ Thư nói riêng.

Vào những năm đầu của thế kỷ XX, giữa lúc các phong trào đấu tranh yêu nước đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc thì ánh sáng cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin đã từng bước được truyền vào Thái Bình bằng nhiều con đường, kể cả trực tiếp và gián tiếp. Trước sự phát triển lớn mạnh của phong trào cách mạng, tháng 6/1929, Ban Tỉnh uỷ Thái Bình được thành lập do đồng chí Tống Văn Phổ làm Bí Thư Tỉnh uỷ. Đồng chí Phổ trực tiếp về hai huyện Thư Trì và Vũ Tiên chỉ đạo thành lập chi bộ Đảng cộng sản. Đồng chí đã chỉ định 3 đồng chí: Hoàng Kỳ, Hồ Sỹ Kết, Đội Uy làm sáng lập viên chuẩn bị cho việc thành lập chi bộ Đảng cộng sản.

Sau một thời gian chuẩn bị, vào trung tuần tháng 7/1929 tại nhà đồng chí Hoàng Kỳ - xóm Cầu Đá, làng Hội Khê, xã Vũ Hội đã diễn ra Hội nghị thành lập chi bộ Đảng cộng sản. Đồng chí Tống Văn Phổ thay mặt Tỉnh uỷ Thái Bình tuyên bố giải tán tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, nói rõ về ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản. Các đại biểu rất phấn khởi và thảo luận sôi nổi nhiều nội dung công tác. Hội nghị đã nhất trí đặt tên chi bộ là chi bộ Thư Vũ (Chi bộ Thư Trì-Vũ Tiên) – Tiền thân của Đảng bộ huyện Vũ Thư ngày nay.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, cùng với nhân dân trong tỉnh Thái Bình và cả nước, các tầng lớp nhân dân huyện Vũ Thư luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai, sát cánh, chung sức, đồng lòng, đoàn kết đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đời đời ghi nhớ những cống hiến, hy sinh của 20.758 người con Vũ Thư tham gia quân đội, trực tiếp chiến đấu ở khắp các chiến trường, trên 1.200 người đi thanh niên xung phong, hơn 26.000 dân quân tự vệ,  cùng với 186.258 tấn lương thực, 12.500 tấn thực phẩm chi viện cho tiền tuyến,... đã góp phần vào sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ thắng lợi. Tổng kết các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, huyện Vũ Thư có trên 5.800 người con đã anh dũng hy sinh, gần 3.000 thương binh, bệnh binh đã để lại một phần xương máu trên các chiến trường, cùng lớp lớp các thế hệ đảng viên kiên trung của Đảng bộ đã cống hiến trọn đời cho lý tưởng của Đảng. Đảng bộ và nhân dân Vũ Thư được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, vinh dự được đón Bác về thăm,… đã làm tô thắm thêm truyền thống kiên cường, bất khuất của đất và người Vũ Thư.

 

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vũ Thư tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên trì phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng. Với việc triển khai thực hiện nhiều Nghị quyết, quyết sách quan trọng, giải pháp đồng bộ đã đưa nền kinh tế của huyện từng bước vượt qua khó khăn, vững bước tiến lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập; Trên mảnh đất “đa cương hương cổ xưa” nay đang thực sự đổi mới.

 Đến nay, kinh tế của huyện nhà có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế ngày càng chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp đã có những bước tiến dài và tương đối toàn diện cả về diện tích, năng suất, sản lượng. Năng suất lúa từng bước được nâng lên, nếu như năm 1969, năm đầu tiên thành lập huyện Vũ Thư, năng suất lúa chưa đạt 7 tấn/ha, đến năm 1989 đã nâng lên trên 11 tấn và những năm gần đây, năng suất lúa tiếp tục ổn định mức trên 13 tấn/ha, huyện đang tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất hàng hóa. Chăn nuôi phát triển theo mô hình trang trại, gia trại, tập trung thực hiện đề án nuôi bò thịt và cá lồng trên sông.  Đến nay, đã có 29/29 xã về đích nông thôn mới, huyện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ có bước phát triển nhanh. Nhiều làng nghề, xã nghề nổi tiếng với những mặt hàng truyền thống tạo ra công ăn, việc làm cho hàng vạn lao động có thu nhập ổn định. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư, bộ mặt nông thôn thay đổi căn bản. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sự nghiệp văn hoá - xã hội, giáo dục - đào tạo không ngừng tiến bộ. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân do Đảng lãnh đạo không ngừng củng cố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Thưa các thầy cô giáo và các em thân mến!

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi chúng ta cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, xây dựng phong cách, tác phong công tác; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực; kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi đề nghị toàn thể CBGV,NV và các em HS nhà trường tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nâng cao ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng đạo đức, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, trong công việc luôn luôn đổi mới để đạt kết quả tốt nhất, thầy trò cùng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020 và chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình GDPT 2018 bắt đầu từ năm học 2020-2021.

Nhân dịp xuân mới 2020, xin chúc các thầy cô giáo, các em sinh viên và các em HS trường THMQ luôn mạnh khỏe, học tập, công tác tốt, gia đình an khang, thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn!

Trường đón 22 giáo sinh trường CĐSP Thái Bình về thực tập tại trường